Tag Archives: โหลดเกมส์ trio

Trio: The Great Settlement เกมส์ ทรีโอ้ สามเกลอป่วนพิภพ “โหลดเกมส์ pc ฟรี

เกมส์ใช้สมอง

Trio : the great Settlement เกมส์สามเกลอป่วนพิภพ  เกมส์นี้คุณต้องรับบทเป็นเจ้าเพื่อนซี้ หัวกลม 3 สี ที่มีภาระกิจต้องสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมา ด้วยการเล่นเกมส์ Puzzle ปลดปล่อยเจ้าหัวกลมที่อยู่ในลังออกเป็นอิสระ โดยการทิ้งลงมาให้หัวกลม Read more

Posted in Games | Tagged , , | Comments Off on Trio: The Great Settlement เกมส์ ทรีโอ้ สามเกลอป่วนพิภพ “โหลดเกมส์ pc ฟรี